Co dla najmłodszych znaczy Opatrzność

Zobaczcie jak Opatrzność Bożą rozumieją i definiują najmłodsi.